СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Снимење и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вреднсоти ЈНМВ 1.2.16/2018.
Можете преузети овдеJNMV 1.2.16 2018 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply