СЕРВИС И БАЖДАРЕЊЕ КАЛОРИМЕТАРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга  сервиса и баждарења калориметара. Набавка је спорведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.21/2018.
Можете преузети овде  ЈНМВ 1.2.21 2018 Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply