МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 3/76-ТПС ЦАНЕ БАБОВИЋА 1 НА ЧАЧАЛИЦИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 3/76 – ТПС Цане Бабовић 1 на Чачалици. Набавка је спроведена у отовреном поступку ЈНОП 1.3.11/2018.
Можете преузети овде ЈНОП 1.3.11 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Leave a Reply