МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ШУМАДИЈСКА (УГАО СА ЗЕЛЕНГОРСКОМ) И БЕОГРАДСКА ПРЕМА ЂУРЂЕВОЈ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Машински и грађевински радови на локацији Шумадијска (угао са Зеленгорском) и Београдска према Ђурђевој. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.17/2018.
Можете  преузети овде JNOP 1.3.17 – 2018 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply