ЈНМВ 2.2.37Н/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока (Две године), Обавештење о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац ја за ЈНМВ 2.2.37Н/2018 Сервис аутоелектрике ван гарантног рока (две године) донела Обавештење о обустави поступка који можете преузети овде:JНМВ 2.2.37Н-2018 Обавештење о обустави поступка

Leave a Reply