СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊА РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку мале вердности ЈНМВ 1.2.16/2018 – Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС. На основу истог и на основу уочених недостатака у делу усаглашености количина у обрасцима, извршена је 1. измена конкурсне документације и померен је рок отварања.
Можете преузети овде ЈНMV 1.2.16 2018 Појашњење 11. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА JNMV 1.2.16 2018 GEODETSKE PODLOGE KONKURSNA малаЈНМВ 1.2.16-2018 ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda

Leave a Reply