НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – 2. ПОЈАШЊЕЊЕ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 2 на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  мале вреднсоти ЈНМВ  1.1.11/2018 – Набавка ултразвучних мерила топлотне енергије.
Можете преузети овдеЈНMV 1.1.11 2018 Појашњење 2

Leave a Reply