МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 3/76 – ТПС ЦАНЕ БАБОВИЋ 1 НА ЧАЧАЛИЦИ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Машински и грађевински радово на локацији ТПС 3/76 -ТПС Цане Бабовић 1 на Чачалици. Набавка се спроводи кроз отворени  поступак јавне набавке број ЈНОП 1.3.11/2018.
Можете преузети овде jnop 1.3.11 2018 odluka o dodeli

 

Leave a Reply