НАБАВКА УЛТРАЗВУЧНИХ МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  мале вреднсоти ЈНМВ  1.1.11/2018 – Набавка ултразвучних мерила топлотне енергије.
Можете преузети овде ЈНMV 1.1.11 2018 Појашњење 1

Leave a Reply