МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ИТПС НА ПОТЕЗУ УЛИЦА VI ЛИЧКА 59-62Г/2, СОКОБАЊСКА 2-14 И 11-47 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији ИТПС  на потезу VI личка 59-62г/2, Сокобањска 2-14 и 11-47:
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.12/2018.

Можете преузети овде KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1 3 12 2018 PozivZaPodnosenjePonude.1.3.12

 

Leave a Reply