СНИМАЊЕ И ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПОДЛОГА ЗА ПОТРЕБЕ ПРОЈЕКТОВАЊА ТС- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Снимање и израда геодетских подлога за потребе пројектовања ТС“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредностиу број ЈНМВ 1.2.16/2018.
Можете преузети овде JNMV 1.2.16 2018 GEODETSKE PODLOGE KONKURSNAа PozivZaPodnosenjePonude pdf.

Leave a Reply