ЈН ОП 1.3.14/2018 Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање урадила Позив и Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:ЈН ОП 1.3.14-2018 Позив за подношење понуда, ЈН ОП 1.3.14-2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Leave a Reply