ЈНМВ 2.1.24-II Н/2018 Софтверски пакет за евиденцију и праћење правних предмета и утужења-Поновљени поступак, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.24-IIН/2018 Софтверски пакет за евиденцију и праћење правних предмета и утужења-Поновљени поступак је донелоо Одлуку и Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:2.1.24-II. Н 2018 Конкурсна документација-Поновљени поступак

Leave a Reply