ЈНМВ 1.1.11/2018 Набавка ултразвучних мерила топлотне енергије, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.11/2018 Набавка ултразвучних мерила топлотне енергије уредила позив и Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.11-2018 Позив за подношење понуде, ЈНМВ 1.1.11-2018 Конкурсна документација.

Leave a Reply