ЈНМВ 2.1.24Н/2018 Софтверски пакет за евиденцију и праћење правних предмета и утужења-трогодишњи уговор, Обавештење о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.24Н/2018 Софтверски пакет за евиденцију и праћење правних предмета и утужења-Трогодишњи уговор донела Обавештење о обустави поступка који

можете преузети овде:2.1.24Н-2018 Oбавештеље о обустави поступка

Leave a Reply