JНМВ 1.2.29/2018 Сервис редовни и ванредни за возила ван гарантног рока,Позив и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.29/2018 Сервис редовни и ванредни за возила ван гарантног рока донела Позив за достављање понуда и Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.29-2018 Позив, JНМВ 1.2.29-2018 Конкурсна документација.

Leave a Reply