JНМВ 1.1.22/2018 Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање возила, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.22/2018 Набавка резервних делова и опреме за сервиси одржавање возила израдила Позив и Конкурну документацију,

Можете преузети овде:Позив JНМВ 1.1.22-2018ЈНМВ 1.1.22-2018 Конкурсна документација

Leave a Reply