ЈНОП 1.3.11/2018 Машински и грађевински радови на локацији ТПС 3/76-ТПС Цане Бабовић 1 на Чачалици. Измењена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНОП Машински и грађевински радови на локацији ТПС 3/76-ТПС Цане Бабовић 1 на Чачалици изменила конкурсну документацију а исту,

можете преузети овде: ЈНОП 1.3.11 2018 ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Leave a Reply