ЈНМВ 2.2.43Н/2018 Сервис аутоматике и опреме, Конкурсна документација.