ЈНМВ 1.2.21/2018 Сервис и баждарење калориметара, Позив и конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.21/2018 Сервис и баждарење калориметара донела Позив за достављања понуда и конкурсну документацију,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.21-2018 Позив за подношење понуда, ЈНМВ 1.2.21 2018 Kонкурсна документација

Leave a Reply