ЈНМВ 1.1.16/2018 Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНОП 1.1.16 Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС објавила Позив за подношење понуда и Конкурсну документацију,

можете преузети овде:ЈНМВ 1 1 16 -2018 Позив за подношење понуда, JНМВ 1 1 16 2018 Конкурсна документација

Leave a Reply