НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка клима уређаја.  Уговор је потписан на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности наруџбеницом ЈНМВ 2.1.1Н/2018.
Можете преузети овде 2.1.1N 2018 OBAVESTENJE O ZAKLJUCENOM UGOVORU.

 

 

Leave a Reply