УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1.  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНМВ 1.2.8/2018 – Услуге физичко техничког обезбеђења.
Можете преузети овде ЈНMV 1.1.8 2018 Појашњење 1

Leave a Reply