УСЛУГЕ ОЧИТАВАЊА КАЛОРИМЕТАРА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Услуге очитавања калориметара. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.20/2018.
Можете преузети овде ODLUKA JNMV 1.2.20 2018

 

 

Leave a Reply