НАБАВКА КЛИМА УРЕЂАЈА – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  – ” Набавка клима уређаја.
Набавка се спроводи кроз поступак јавне набавке мале вредности – наруџбеницом ЈНМВ 2.1.1.Н/2018.
Можете преузети овде 2.1.1. N 2018 JNMV KONKURSNA DOKUM

 

Leave a Reply