МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ШУМАДИЈСКА (УГАО СА ЗЕЛЕНГОРСКОМ УЛИЦОМ) И БЕОГРАДСКА ПРЕМА ЂУРЂЕВОЈ- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији Шумадијска (угао  са Зеленгорском улицом) и Београдском према Ђурђевој.
Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.17/2018.

Можете преузети овде PozivZaPodnosenjePonude.1.3.17 KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1 3 17 2018

 

Leave a Reply