УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЛИЦЕНЦИ АНТИВИРУСНОГ И ДР СОФТВЕРА- ПОЗИВ ЗА ДОСТВАЉАЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Услуге одржавања лиценци антивирусног и др. софтвера”. Набавка се спроводи као јван набавка мале вердности – наруџбеницом ЈНМВ 2.2.46Н/2018.
Можете преузети овде2.2.46. N 2018 JNMV KONKURSNA DOKUM

Leave a Reply