Обавештење о потписаном Уговору 111/2018 ЈНОП; НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121

Дана 4. јуна 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара за: Број: 111/2018 НАБАВКА ЧЕЛИЧНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА И МАТЕРИЈАЛА, ОРН: 44163121, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем:
Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB: 102658445,
извршење уговора самостално и без подизвођача. 
Објављујемо обавештење у прилогу:
Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply