ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР- ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци услуга – Геодетске услуге за потребе изградње ТС и уноса у катастар.  Уговор је потписан на основу спроведене јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.15/2018.
Можете преузети овдеЈНМВ 1.2.15 218 Обавештење о закљученом уговору

 

Leave a Reply