ЈНМВ 2.1.2-II/2018 набавка ситног потрошног материјала-поновљени поступак, Обавештење о закљученом уговору.