ЈНМВ 1.1.7-I/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала по партијама, 1. Партија-канцеларијски материјал, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-I/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 1. Партија-Канцеларијски материјал, Обавештење о закљученом уговору, можете преузети овде:1.1.7-I-2018 Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply