МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60- Милоша Обилића 36А, у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.21/2018.
Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JNOP 1.3.21 2018

Leave a Reply