УСЛУГЕ СРЕЂИВАЊА АРХИВКСЕ ГРАЂЕ – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о измени уговора потписаног по ЈНМВ 2.2.8н/2017,  набавка услуге сређивања архивске грађе и регистратурског материјала (архивирање).
Можете преузети овде JNOP 2.2.8n 2017 OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci

 

 

Leave a Reply