МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПРИКЉУЧНОГ ТОПЛОВОДА ТПС КУЧЕВАЧКА – ПОЗИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на изградњи прикључног топловода ТПС Кучевачка. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.34/2018.
Можете преузети овде PozivZaPodnosenjePonude.1.3.34 JNOP 1.3.34 2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Leave a Reply