ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга  – Геодетске услуге за потребе изградње ТС и уноса у катастар.
Набавка је спроведена као јавна набавка мале вреднсоти ЈНМВ 1.2.15/2018.
Можете презети овде ЈНМВ 1.2.15 2018 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

 

Leave a Reply