Обавештење о потписаном Уговору: ЈНОП 1332/2018 МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, орн: 45232140

Дана 15. маја 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова: МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ НА ОДРЖАВАЊУ ТС ГРАДА ПОЖАРЕВЦА, орн: 45232140, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са групом  понуђача; Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB: 102658445, самостално извршење уговора. Објављујемо обавештење у прилогу;
Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply