ЈНМВ 1.1.7-I/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 1.Партија-Канцеларијски материјал, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-I/2018 Набавка канцеларијског потрошног материјала, 1.Партија  донела Одлуку о додели уговора,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-I-2018 Одлука о додели уговора.

Leave a Reply