ЈНМВ 2.1.2Н/2018 Набвака ситног потрошног материјала, Обавештење о обустави поступка.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.1.2.Н/2018 Набавка ситног потрошног материјала донела Обавештење о обустави поступка ,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.2Н-2018 Oбавештеље о обустави поступка

Leave a Reply