УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Услуге ревизије. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вреднсоти ЈНМВ 1.2.28/2018.
Можете преузети овде ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ЈНМВ 1.2.28 2018

 

 

 

Leave a Reply