Обавештење о обустави поступка ЈНОП ОС 132/2018:НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ БЕОГРАДСКА I ФАЗА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ, ОРН: 45231100

Дана 7. маја 2018. године, након Одлуке о обустави отвореног поступка јавне набавке-оквирни споразум: НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ БЕОГРАДСКА I ФАЗА – ОКВИРНИ СПОРАЗУМ, ОРН: 45231100.
Редни број јавне набавке је: 132/2018 ЈНОП ОС од 30. марта 2018. године, након донете и објављене одлуке о обустави поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај, објављујемо обавештење у прилогу;
Obavestenje o obustavi postupka

Leave a Reply