МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТОПЛОВОДА ЗБОГ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНA – ОБАВЕШЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци радова – Машински и грађевински радови на замени топловода због уређења јавних површина.  Набавка је спроведена кроз отворени поступак јавне набавке ЈН ОП 1.3.5/2018.
Можете преузети овдеЈНОП 1.3.5 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Leave a Reply