ЈНМВ 1.2.7/2018 Услуге осигурања имовине и запослених,Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.7/2018 Услуге осигурања имовине и запослених уредила Позив и Конкурсну документацију коју

можете преузети овде:1.2.7-2018-Позив за подношење понуде, 1.2.7-2018 Конкурсна документација.

Leave a Reply