ЈНМВ 2.1.2Н/2018 Набавка ситног потрошног материјала, Позив и Конкурсна документација