ЈНМВ 2.1.2Н/2018 Набавка ситног потрошног материјала, Позив и Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за предметну ЈНМВ 2.1.2 Н/2108 Набавка ситног потрошног материјала донела Одлуку о покретању а конкурсну документацију

можете преузети овде:ЈНМВ 2.1.2. Н 2018 Конкурсна документација  

Leave a Reply