ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Угоститељске услуге по партијама -Партја 1-Угоститељске услуге Пословни ручак, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Угоститељске услуге по партијама-Партија 1-Угоститељске услуге Пословни ручак донела Обавештење о закљученом уговору,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.6-I. 2018 Oбавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply