ЈНМВ 1.1.7/2018 Набавка канцерајиског потрошног материјала-по партијама, Партија 1. Канцеларијски материјал, Позив и конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7/2018 Набавка канцеларијског материјала по паретијама, Партија 1. -Канцеларијски материјал, а позив и конкурсну документацију,

можете преузети овде:POZIV JNMV 1.1.7-I-2018-Kancelarijski materijal,       JNMV 1.1 7-I 2018 konkursna dokumentacija.

Leave a Reply