ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ, 1.ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 и на основу њега извршила 1. измену конкурсне документације и померање рока отварања за предметну јавну набавку  ЈНМВ 1.2.15/2018 – Геодетске услуге за потребе изградње ТС и уноса у катастар.
Можете преузети овде 1. ПОЈАШЊЕЊЕ ЈНМВ 1.2.15 2018   1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА JNMV 1.2.15 2018  ЈНМВ 1.2.15 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА

Leave a Reply