ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОСА У КАТАСТАР ‘- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Геодетске услуге за потребе изградње и унос у катастар”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.15/2018.
Можете преузети овде ЈНМВ 1.2.15 2018 ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ – КОНКУРСНА ДОК. Позив за достављање понуда ЈНМВ 1.2.15 2018

Leave a Reply