Обавештење о потписаном уговору ЈНОП 131/2018: ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ОРН: 45262300

Дана 26. априла 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова: ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, ОРН: 45262300, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са групом  понуђача; Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB: 102658445 у заједничкој понуди, члан: Požarevac kop ZR, Požarevac, Lučica, PIB:102322597
Објављујемо обавештење у прилогу;
Obavestenje o zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply