ЈНМВ 2.2.9Н/2018 Сервис виљушкара редовни и ванредни, Одлука и конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.9Н/2018 Сервис виљушкара редовни и ванредни, донела Одлуку и конкурсну документацију,

Можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.9. N /2018  KONKURSNA DOKUMЕNTACIJA

Leave a Reply