МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТС НА ЛОКАЦИЈИ: МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2018 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Машински и грађевински радови на изградњи ТС на локацији : МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2018.
Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.10/2018.
Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JNOP 1.3.10 2018

Leave a Reply